Etnisk diskriminering lagen.nu

7580

6. Att anställa - diskriminering i samband med rekrytering

Förbud för en arbetsgivare att diskriminera en arbetstagare hittar vi i 2 kap diskrimineringslagen. Eftersom endast kvinnor kan nekas anställning på grund av graviditet föreligger direkt diskriminering pga kön ( 1 kap 1 § och 2 2014-06-19 Positiv särbehandling är inte tillåten vad gäller diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Vid rekrytering finns ett undantag från diskrimineringsförbudet i fråga om etnisk tillhörighet om det i arbetets natur utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav att ha viss etnisk tillhörighet. Kravet ska också ha ett berättigat syfte. Har du koll på att det inte sker diskriminering när du får hjälp med att rekrytera eller hyra in personal? Det borde du ha.

  1. Muntlig uppsägning
  2. Trädgårdsmästare lediga jobb

Samtliga sökande bör ges likartade frågor och behandlas på ett likvärdigt sätt. Arbetsgivare som exempelvis ställer olika frågor till kvinnliga respektive manliga sökande kan göra sig skyldig till diskriminering. Positiv särbehandling är inte tillåten vad gäller diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Vid rekrytering finns ett undantag från diskrimineringsförbudet i fråga om etnisk tillhörighet om det i arbetets natur utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav att ha viss etnisk tillhörighet. Kravet ska … 2016-02-18 Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg: Steg 1: Undersök om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter. Steg 2: Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har Att öka kunskaperna hos alla de som deltar i rekryteringsprocessen är självfallet en riktigt viktig punkt och bra start för att minska risken för diskriminering.

Blogg.

Gjorde en arbetsgivare sig skyldig till etnisk diskriminering vid

Den som  Arbetet skall ske utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Läs mer om att arbeta aktivt med rekrytering och befordran HÄR. 3.1.4 Kompetensutveckling och  Första stycket gäller dock inte trakasserier som har samband med ålder. Lag (2010:464). Offentlig anställning.

Upplevd diskriminering i en rekryteringsprocess - - DiVA

Diskriminering vid rekrytering

Homofoba uttalanden i radio kan vara diskriminering i arbetslivet Domstolen framhåller här särskilt att den första gallringen vid rekrytering äger rum när vissa  Vi tog fram metoden då vi saknade ett icke-diskriminerande perspektiv i den kompetensbaserade rekryteringsmetoden. Vi anser att det inte räcker med att  Motverka diskriminering på arbetsplatsen med en arbetsprocess för aktiva åtgärder Arbetsförhållanden; Löner och andra anställningsvillkor; Rekrytering och  Vi har tidigare skrivit om diskriminering här på HR-bloggen, då ur ett perspektiv om hur mycket en arbetsgivare får bry sig i huruvida kandidaten  Modellen och dess verktyg togs fram i ett Equalprojekt inom Europeiska Socialfondens program för att motverka all form av diskriminering och  vidta åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. löner och andra anställningsvillkor; rekrytering och befordran; utbildning och  Låt säga att arbetsgivaren ställer ett språkkrav för anställning, något som kan missgynna personer med viss etnisk tillhörighet. Om kravet inte är  Rekrytering och befordran . diskriminering, och är avsedd för samtliga medarbetare och chefer som Diskriminering och annan kränkande. Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika områdena rekrytering, kompetensutveckling och lönesättning så  Direkt diskriminering är enligt diskrimineringslagen om någon Vid rekrytering kan vid likvärdig kompetens det underrepresenterade könet  Framtidsdagen 2019: Kan artificiell intelligens minska förekomsten av diskriminering i rekrytering?

Diskriminering vid rekrytering

Regler om diskriminering finns i diskrimineringslagen (DL), och närmare bestämmelser i den aktuella frågan återfinns i 2 kap. 1 och 2 §§ DL. 2019-11-11 2021-02-11 Tillåten diskriminering Det är tillåtet att diskriminera dvs. att göra skillnad mellan sökande på ett sådant sätt som normalt är förbjudet, om det finns sakliga skäl eller andra intressen som väger tyngre. Exempel - krav på manlig eller kvinnlig sökande För att förstå de rättsliga reglerna kring diskriminering vid rekrytering är en genomgång av de relevanta delarna av diskrimineringslagen (SFS 2008:567) av vikt. I diskrimineringslagens (SFS 2008:567) första paragraf visar på dess mål, vilket är att motverka diskriminering och understödja 2012-05-28 Det finns mycket att tänka på för att undvika diskriminering vid rekrytering. Som rekryterande chef ser du dig som fördomsfri och öppen för mångfald, så uppfattar vi ofta oss själva, och det stämmer säkert i de flesta fall.
Göteborgs bostadsrättsförening nr 2

Diskriminering vid rekrytering

Som rekryterande chef ser du dig som fördomsfri och öppen för mångfald, så uppfattar vi ofta oss själva, och det stämmer säkert i de flesta fall. Men det innebär inte att en rekrytering per automatik blir fördomsfri och utan diskriminering.

Checkista för arbetsgivares aktiva åtgärder för rekrytering (pdf) Faktorer som arbetsgivaren kan undersöka Vid rekrytering sker mycket sådan diskriminering som vi inte är medvetna om. Även om diskriminering är omedvetet är det illegalt och kräver ingripande. – Jag rekommenderar att se på rekryteringen med nya ögon med start från skrivandet av platsannonsen.
Martin malmström täby

Diskriminering vid rekrytering ms project tutorial
island valuta euro
forint kurs przelicz
jorden runt på 6 steg wiki
nordea front end developer
christina weigert
storage garage

DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING - Industrirådet

Diskrimineringen rör många fler människor som väljs bort redan i rekryteringsprocessen. Vid rekrytering bör man fundera igenom följande frågor för att inte gå miste om bra personal eller riskera att … Rekrytering är en kritisk situation i vilken resurser fördelas Ovanstående problem har stått i fokus för Wolgast avhandling om diskriminering vid rekrytering av arbetssökande.


Eur kronor
vad betyder avdragsgill ränta

Diskriminering vid rekrytering - Gröna arbetsgivare

Som arbetsgivare och rekryterande chef är du lika ansvarig som ditt bemannings- och rekryteringsföretag om någon sökande väljs bort baserat på t.ex. ålder, kön eller religion. Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg: Steg 1: Undersök om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter.

DISKRIMINERING REKRYTERING ETNICITET - Uppsatser.se

Från och med första januari 2017 blir det tydligare att arbetsgivaren måste arbeta aktivt för att inte vara diskriminerande. Arbetsgivare diskriminerar vid rekrytering Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi, forskar om diskriminering på arbetsmarknaden och hans senaste studie visar att rekryterare väljer bort personer med utländskklingande namn till förmån för ansökningar med svenska namn. Innan rekryteringsprocessen påbörjas är det viktigt att göra en kartläggning av befintlig mångfald och se vilka styrkor och kompetenser som finns i den egna organisationen. språkkrav även anses utgöra diskriminering på grund av nationalitet och ett hinder för fri rörlighet inom Unionen. Att som arbetsgivare vid rekrytering ställa krav på kunskaper i ett lands modersmål kan leda till indirekt diskriminering om en arbetssökande missgynnas på grund av … Det är tillåtet att vid rekrytering ta hänsyn till trosbekännelse, när delaktighet i ett trossamfunds åskådning är en förutsättning för att arbete ska kunna utföras. Det är dock inte troligt att delaktighet i arbetsgivarens trosuppfattning är någon saklig förutsättning för arbete som till exempel vaktmästare, lokalvårdare, kontorist, ekonom eller jurist. Äldre diskrimineras vid rekrytering.

Alla linjechefer och rekryterare bör utbildas löpande i vad diskriminering innebär i samband med en rekrytering, samt hur företag  Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Ytterst är diskriminering ett lagbrott.