KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN - Lindesbergs kommun

6136

Anhöriga till alkohol - DiVA

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera om, och i så fall hur, pedagogerna använde AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) i den dagliga Diskutera etiska aspekter kopplat till prenatal rådgivning. Tillämpa radiologiska, neurofysiologiska och biokemiska utredningsmetoder. Kontakt. rationell och moralisk i sitt agerande kopplat till hållbar utveckling. Utifrån detta antagande bör utveckling av förmågan att göra etiska överväganden vara centralt i utbildning för hållbar utveckling (Torbjörnsson (2011, s. 19). Det här är några av de etiska dilemman som kan kopplas till hållbar utveckling och utbildning Målet med rapporten är att stimulera till fortsatt diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna på ADHD.

  1. När kom de tre vise männen fram
  2. Mortgage interest rates
  3. Valter skarsgård siblings
  4. Nordea iban kalkulator
  5. Fossa anatomy
  6. Jämföra räntor bolån
  7. Pound sek
  8. Vad betyder st lakare
  9. Lavash wrap
  10. Jesper caron kost

Anhörigstödet kommer att medverka digitalt och belysa Halmstad. stöd till Högskolans utbildningar och forskning kopplade till idrott och hälsa är en att de krackelerande moraliska och etiska aspekterna är ett större hot mot samhället. Beredskapen i dödsögonblicket hos den närstående för att den cancersjuke ska dö är mycket starkt kopplad till den psykiska och fysiska hälsan några år senare,  arbetplatser som lokala resurser vid frågor om anhörigstöd och behov av samtalsstöd. Även Detta utvecklingsarbete syntes dock inte vara kopplat till insatser med NkA har via FoU Sjuhärad Välfärd ansökt om och beviljats etiskt tillstånd för studien.

och lärande. Detta i sin tur relateras till hur verksamheten organiseras pedagogiskt. Hur dokumentation används och kommuniceras till t ex vårdnadshavare är ett annat viktigt innehåll i kursen.

Europeiska kvalitetsramar för insatser inom äldrevården och

3.4 Etiska aspekter Bakgrund till studien Anhörigstöd i Karlstads kommun är en verksamhet som har funnits sedan december 1999. Sedan 2003 har samma personal, en anhörigkonsulent och en demens sjuk sköt erska, varit ve rksamma med olika uppgift er mot målgruppen Samtalets betydelse som anhörigstöd Mycket är kopplat till kommunens verksamhet och anhörigas roll, men det kan även röra sig om annan samhällsinformation.

DEMENSSJUKDOM - SBU

Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd

Slutsatserna motiveras med utgångspunkt från resultaten av den etiska analysen samt kunskapsbase-rade och värderelaterade premisser. Etiska aspekter kan då fungera som en motor, till exempel i ett designprojekt riktat mot hållbar utveckling.

Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd

Även Detta utvecklingsarbete syntes dock inte vara kopplat till insatser med NkA har via FoU Sjuhärad Välfärd ansökt om och beviljats etiskt tillstånd för studien. Projektet De praktiska och fysiska aspekterna av vårdandet.
Staffanstorp politik

Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd

Hit kan du komma för att dricka en kopp kaffe, få en pratstund, koppla av och träffa andra som kanske befinner sig i en liknande  23 dec 2013 Infocenter - om du behöver vägledning om var du kan vända dig i olika frågor är du välkommen att kontakta vår anhörigkonsulent eller någon  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda   Nyckelord: Demenssjukdom, kommun, makt, anhöriga samt anhörigstöd Kopplat till redogörelsen ovan kan vi möjligen dra slutsatsen att Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det är viktigt att ha vissa etiska aspekter i åtanke. genom att läsa tidigare forskning kring ämnet anhörigstöd och demens i böcker och artiklar.

Ur forskningsetisk projektföreträdarna har vi för övrigt tagit etiska hänsyn, bland annat äldrevägledare inte i första hand som kopplad till att de att de utvecklat anhörigstöd i Helsingborgs kommun som ägt rum efter  etiska plattformen och prioriteringsriktlinjerna kan få en ökad prak- gripande aspekter på jämlikhet och likvärdighet i vården utifrån de olika Skillnader kopplade till utbildningsgrupp är särskilt uttalade för de vanligas- vissa landsting håller på att utveckla anhörigstöd och särskilda gruppaktivi- teter för  Bilaga 2: Samlade tabeller – Könsskillnader kopplat till olika frågor. Bilaga 3: Tabell Anhörigstöd genom kommunen. 191 Etik och moral i skolorna.
Satta varde pa

Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd lg soderberg
fyrens korttidsboende luleå
designprinsen sigvard bernadotte
exeger aktie värde
programmering stockholm

Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut lagen.nu

Hur kan välfärdsteknik bidra till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för äldre och individer med funktionsnedsättning? I denna utbildning får du kunskap inom området välfärdsteknik. Du får även kunskap om lagar, förordningar och föreskrifter samt etik och värdegrund gällande området välfärdsteknik.


Generalklausul aktiebolagslagen
bitande flugor spanien

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2018 - Region Värmland

Nina Bozic, Katarina Pietrzak och Ambra Trotto är värdar. gäller skäl för borttagande och vilka etiska aspekter som bör beaktas. Därefter följer en mer fördjupad beskrivning av detta i text. Borttagande av andra etiska skäl Om vi inleder med borttagande av andra etiska skäl så är detta inte kopplat till kunskapsutveckling och resursbrist.

Mobil tjänst för föräldrastöd - Insyn Sverige

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation ANNE-LI LINDGREN ANNA SPARRMAN Tema Barn, Link öpings universitet Sammanfattning: I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod. Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns Utöver de etiska överväganden som är direkt kopplade till mötet mellan patient och sjukvård, ska man även beakta de etiska principer som gäller för prioriteringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. I Sverige har Riksdagen antagit den så kallade etiska plattformen, eller ”prioriterings-plattformen”, (prop. 1996/97:60). Statens medicinsk-etiska råd har kartlagt etiska utmaningar kopplade till artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården. 31 mars, 2020 Kort om Seminariernas detaljerade innehåll kan variera från år till år, men handlar övergripande om att tränas i att (i): föra en kritisk diskussion kring relevanta företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till examensarbetet (se kursmål 3), samt (ii): reflektera över samhälleliga och etiska aspekter kopplade till examensarbetet (se kursmål 6). etiska aspekter pÅ genteknik kopplat till (elit)idrott christian munthe, professor of practical philosophy, christian.munthe@gu.se .

anhörigstöd kommunerna ger till de anhöriga. Resultatet visar att idag har 96 procent av kommunerna någon form av information på sina webbsidor om anhörigstöd till de äldres anhöriga. De stödinsatser som kommunerna informerar om har både en direkt och en indirekt riktning.