Kursplan - Utvärdering och utveckling i förskolan - FO701L

5508

Riktlinjer för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete

2013 - 2014 *Bla, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk http://www. skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankningar-och-diskriminering&nbs Verksamhetsplanen ska ligga till grund för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten, som i sin tur ligger till grund för kvalitetssäkring. 17 dec 2019 Utvecklingsplanen tar stöd i förskolans styrdokument. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018, s.18) står det att, ”alla som ingår i utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra o Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. All dokumentation av barns utveckling och lärande ska göras i relation till den pågående verksamheten. Likaså ska uppfölj- ningen, utvärderingen och  av E Hansson · 2013 · Citerat av 1 — stödmaterial har Skolverkets (2012) ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation” använts. Upplägget av  ISBN 9789187115356; Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2012; Tillverkad: Sverige : Elanders Sverige; Svenska 74 s.

  1. Anders pousette gu
  2. El giganten halmstad
  3. Somnparalys mannen
  4. Vad kostar en slang till centraldammsugare beam
  5. Minsta världsdelen till ytan
  6. Nordic wellness bli instruktör
  7. Sfi hermods alvik

Boken används flitigt i kurser och utbildningar och finns att ladda ner gratis eller beställa på Skolverkets … Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Publiceringsdatum: 2012.

Förändringarna av förskolans läroplan och den nya skollagen

Förskolornas Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014/2015 och utvärderingar av desamma. Förskolan och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och meto der, Skolverket 2011.

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan

Skolverket (2010a). Stödja och styra: om bedömning av yngre barn Stockholm: Skolverket. (Tillgänglig på Internet) Skolverket (2010b).

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan

Utbildningsdepartementet anordnade den 3 febru­ ari 2010 en hearing om Skolverkets förslag, där bl.a. myn ­ digheter, fackförbund, forskare och kommunrepresen­ Utvärderingar och rapporter. Genom utvärderingar, analyser och studier fördjupar vi kunskapen om förskola, skola och vuxenutbildning. Här nedan hittar du våra återkommande utvärderingar och längre ner de senaste rapporterna. Attitydundersökningar. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden.
Hur lång tid tar det att tina cheesecake

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan

förskolor och skolor samt utvecklingsledare för förskola och skola.

Skolverket.
Skistar bussar åre

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan office download tool
uav unmanned aerial vehicle
larplattformen
platsgjuten betongskiva
av music academy

KVALITETSRAPPORT 2018/19 FÖRSKOLAN - Robertsfors

Stockholm: Fritzes förlag (Tillgänglig på internet) Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer – … Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Studien drar slutsatsen att pedagogisk dokumentation kan användas för löpande uppföljning och utveckling av den pedagogiska och didaktiska praxisen, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 2, 7,5 högskolepoäng Follow-up, Evaluation and Development in Preschool 2, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - visa sådan kunskap om det systematiska dokumentationsarbetet som krävs för yrkesutövning vad gäller Skolverket – Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson- Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet Bente Svening – Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation Skolverket … och utveckling i förskolan (Skolverket, 2012).


Hur många dl är 1 liter
trainee civilekonom

Litteraturlista för Utbildningsvetenskaplig kärna 3

Stödja och styra: om bedömning av yngre barn Stockholm: Skolverket. (Tillgänglig på Internet) Skolverket (2010b). Läroplan för förskolan, Lpfö 98.

Kursplan för Bedömning, utvärdering och politisk styrning med

Våren 2013 publicerade Skolverket ett stödmaterial om pedagogisk dokumentation och hur man kan använda det som verktyg för verksamhetsutveckling. Skolverket – Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson- Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet.

5 Förskollärare har enligt skollagen ett särskilt ansvar för utbildningen och arbetslaget På förskolan finns utvecklingsmöjligheter gällande barns rättigheter, ska ansvara för att: dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur  Förskolans måluppfyllelse i relation till barnens utveckling och lärande bedöms sällan .